Điều Khoản và Điều Kiện

Trang này chứa thông tin giải thích các quyền của bạn khi truy cập và sử dụng Trang web YESBET88.

Bạn nên đọc toàn bộ thỏa thuận này (ở đây gọi là “Thỏa thuận”) trước khi bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc sản phẩm của YESBET88. Vui lòng lưu ý rằng thỏa thuận này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn (“Người Dùng” hoặc “Người chơi”) và www.Yesbet88.com (“Trang web”).

Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện của thỏa thuận này, bạn cũng bắt buộc phải xem lại Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và bất kỳ quy tắc, chính sách và Điều Khoản và Điều Kiện nào khác liên quan đến các trò chơi và chương trình khuyến mãi khả dụng thỉnh thoảng được đăng trên Trang web, được kết hợp trong tài liệu này bằng cách tham chiếu, cùng với các chính sách khác mà đôi khi bạn sẽ được chúng tôi thông báo.

CÁC ĐỊNH NGHĨA
"1.1. “Cá cược” hoặc “đặt cược”, cho mục đích của các Điều Khoản và Điều Kiện này, đề cập đến, nhưng không giới hạn, cá cược, chơi trò chơi và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và / hoặc tất cả các Dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

1.2. “(Các) thiết bị” đề cập đến bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA được sử dụng để sử dụng và truy cập vào Trang web cũng như tham gia vào Dịch vụ.

1.3. “Trò chơi” đề cập đến hệ thống trò chơi trên Internet có thể được truy cập và / hoặc đang được cung cấp trên Trang web.

1.4. “Ban quản lý” đề cập đến pháp nhân chịu trách nhiệm điều hành và vận hành YESBET88 (Trang web).

1.5. “Người chơi” đề cập đến tất cả Người Dùng của Trang web, bao gồm cả bạn, những người sử dụng Dịch vụ và những người đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này.

1.6. “Dịch vụ” đề cập đến việc chúng tôi cung cấp các sản phẩm và Dịch vụ cờ bạc và thông qua Trang web.

1.7. “Phần mềm” đề cập đến bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm bất kỳ thông tin Người Dùng nào liên quan đến những điều đã nói ở trên) được yêu cầu cài đặt trên thiết bị của bạn để cho phép sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ cho mục đích của việc sử dụng, truy cập và tham gia vào những điều đã nói ở trên trên Trang web thông qua thiết bị của bạn.

1.8. “Thông tin” đề cập đến các thông tin được cung cấp trên Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao, tỷ lệ cược và dữ liệu cá cược.

1.9. "bạn; của bạn” đề cập đến bạn, người sử dụng Trang web.

1.10. “Người Dùng” đề cập đến tất cả người dùng của Trang web, bao gồm cả bạn, những người sử dụng Dịch vụ và những người đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này. "

THÔNG TIN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
"2.1. YESBET88 được cấp phép và do đó được quản lý để vận hành các trò chơi cá cược thể thao, casino và trò chơi đánh bạc trực tuyến thông qua phương tiện điện tử trên toàn cầu. Yesbet88 được quản lý bởi Class Innovation B.V. theo Giấy phép số 1668 / JAZ với địa chỉ đăng ký tại Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curaçao. Mặc dù dự định rằng cá cược thể thao và sòng bạc trực tuyến sẽ hoạt động theo giấy phép của YESBET88, chúng tôi có quyền chuyển bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp sang một khu vực tài phán khác bất kỳ lúc nào.

2.2. Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp (hoặc làm cho khả dụng) đến bạn hoặc được tạo và / hoặc được thu thập bởi Trang web, Dịch vụ và / hoặc thông qua các thiết bị và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm nhưng không giới hạn, các chương trình tiếp thị và tài liệu , kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, nội dung video và âm thanh, thuộc về YESBET88 và / hoặc nhà cấp phép của chúng tôi.

2.3. Theo các Điều Khoản và Điều Kiện có ở đây, YESBET88 cấp cho bạn quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng Phần mềm YESBET88, để truy cập thông tin trên Trang web thông qua (các) thiết bị và chơi các trò chơi khả dụng.

2.4. Như được cung cấp rõ ràng bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn không được phép (theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào) điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị, trình diễn công khai, phát sóng, đưa vào chương trình truyền hình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc nói cách khác là truyền đạt hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên một Trang web, Dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo hoặc trên bất kỳ phương tiện và / hoặc (các) thiết bị nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Hoặc trong trường hợp bạn làm điều tương tự với các tài nguyên của bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu đối với các tài nguyên đó.

2.5. Phần mềm, Dịch vụ và thông tin được cung cấp trên Trang web và / hoặc thông qua (các) thiết bị được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các dạng quyền sở hữu và trí tuệ khác. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm, Dịch vụ và thông tin trên Trang web do YESBET88 và / hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu, cấp phép và / hoặc kiểm soát. Bạn thừa nhận rằng bạn không có được bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào hoặc bất kỳ giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và thông tin thông qua việc bạn sử dụng và truy cập vào những điều đã nói ở trên được cung cấp trên Trang web và / hoặc thông qua (các) thiết bị. "

ĐIỀU KHOẢN CHUNG
"3.1. Bằng cách đăng ký và đồng ý sử dụng các Dịch vụ được đề cập trong Điều Khoản và Điều Kiện này được nêu sau đây trên Trang web chính thức của YESBET88, bạn xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý bị ràng buộc bởi và tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này. Nếu bạn không muốn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau, bạn không được đăng ký cũng như không được mở tài khoản và bạn sẽ không thể truy cập Phần mềm và Dịch vụ được cung cấp cùng với đó.

3.2. Tất cả thông tin sản phẩm, đăng ký trên Trang web và sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào do YESBET88 cung cấp đều phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện này.

3.3. YESBET88 có quyền sửa đổi và / hoặc điều chỉnh các Điều Khoản và Điều Kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức khi được công bố trong phần Điều Khoản và Điều Kiện của Trang web YESBET88. Người Dùng có trách nhiệm xem lại các Điều Khoản và Điều Kiện, cũng như Chính Sách Quyền Riêng Tư, một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Trang web sau khi thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với thay đổi hoặc cập nhật đã ban hành. Bất kỳ khoảncược nào được đặt trước thời điểm sửa đổi và / hoặc sửa đổi sẽ phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện đã có từ trước. Bất kỳ cược nào được đặt sau thời điểm sửa đổi và / hoặc sửa đổi sẽ phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện đã thay đổi. Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào, thì cách duy nhất của bạn là chấm dứt thỏa thuận này.

3.4. Các Điều Khoản và Điều Kiện này đại diện cho thỏa thuận hoàn chỉnh, cuối cùng và độc quyền giữa Người Dùng và YESBET88. Các Điều Khoản và Điều Kiện này thay thế và hợp nhất tất cả các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu biết trước đó giữa Người Dùng và YESBET88. Bạn xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đã không dựa vào bất kỳ đại diện nào vì điều khoản tương tự đã được thể hiện rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này.

3.5. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa một điều khoản của thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào trên Trang web, các quy định như đã nêu trong thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3.6. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, yêu cầu bất kỳ Người Dùng nào cung cấp cho chúng tôi danh tính và tuổi của bạn như một điều kiện tiên quyết trước khi Người Dùng được phép tham gia hoặc chơi trò chơi tại YESBET88. "

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
"4.1. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tài khoản của Người chơi, YESBET88 có quyền tạm ngưng tài khoản của Người chơi cho đến khi tìm được giải pháp. Bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được lập thành văn bản và phải nêu rõ ngày, giờ và các chi tiết của tranh chấp. Để khiếu nại, tranh chấp phải được gửi qua e-mail tới support@Yesbet88.com. Ban quản lý Yesbet88 rất coi trọng các tranh chấp của thành viên và sẽ cố gắng thực hiện tất cả các bước cần thiết và hợp lý để điều tra và giải quyết mọi tranh chấp.

4.2. YESBET88 có quyền đình chỉ/hủy tài khoản của Người chơi vì bất kỳ lý do gì và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ số dư nào còn lại nào trong tài khoản tại thời điểm đình chỉ / hủy đó sẽ được hoàn trả cho chủ sở hữu tài khoản thông qua một phương thức thanh toán sẽ do YESBET88 xác định. YESBET88 cũng bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, coi như vô hiệu mọi khoản tiền thắng cược và tước bỏ mọi số dư hoặc bất kỳ khoản tiền thắng cược hoặc quyền lợi nào khác trong tài khoản của Người chơi trên tất cả các sản phẩm do thương hiệu YESBET88 cung cấp. Vui lòng xem các điều khoản được nêu trong Chấm dứt, Đóng tài khoản hoặc Mất tài khoản để biết thêm thông tin.

4.3. Mỗi Người Dùng tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật tên Người Dùng và mật khẩu của mình. Tất cả Người Dùng YESBET88, không loại trừ bất kỳ ai, đều tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trẻ vị thành niên nào, sử dụng hoặc tái sử dụng tài khoản YESBET88 của mình, truy cập và / hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ Trang web cũng như từ việc nhận bất kỳ giải thưởng nào. Người Dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch mua và / hoặc tổn thất nào do Người Dùng tự chịu hoặc phát sinh thông qua bên thứ ba trên tài khoản YESBET88 của mình.

4.4 Khách hàng bị cấm chuyển nhượng hoặc bán tài khoản của họ cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào có giá trị dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như (tuy nhiên không giới hạn ở chỉ những mục này): quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, đặt cược, quyền và / hoặc yêu cầu liên quan đến những tài sản này, hợp pháp, thương mại hoặc bằng cách khác. Việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm (tuy nhiên không giới hạn) các hành động: cản trở, cầm cố, chuyển nhượng, sử dụng, giao dịch, môi giới, giả định, cho/tặng trong sự hợp tác với người được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cũng như các công ty, cá nhân, pháp nhân, tổ chức, hiệp hội theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào.

ĐĂNG KÝ VÀ MỞ TÀI KHOẢN
5.1. Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký tài khoản và thành viên theo hướng dẫn trên Trang web (“Đăng ký”).

5.2. Bạn xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp khi điền và gửi biểu mẫu đăng ký là chính xác, đúng sự thật và đầy đủ về mọi mặt, bao gồm tên của bạn trên đăng ký, nguồn tiền (bao gồm các tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan, số điện thoại) bạn đã cung cấp.

5.3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà bạn đã tiết lộ cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi được yêu cầu như vậy bởi bất kỳ luật, trác tòa và quy định hiện hành cũng như các cơ quan thực thi pháp luật và trò chơi có liên quan. Bạn cũng có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình.

5.4. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng luật đang có hiệu lực đối với bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập Trang web (và thông tin có trong đó), tải xuống và cài đặt Phần mềm cũng như sử dụng và tham gia vào các Dịch vụ.

5.5. YESBET88 có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng về danh tính và độ tuổi để thỉnh thoảng xác minh đăng ký của bạn (ví dụ: hình ảnh thẻ thẻ căn cước và thẻ ghi nợ / tín dụng hợp lệ). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin chi tiết do bạn cung cấp ban đầu, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về sự thay đổi có liên quan.

5.6. YESBET88 có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện hoặc bằng cách khác. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp. Bằng cách đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn đồng ý cho YESBET88 truy cập, sử dụng, xử lý và lưu trữ kết quả của bất kỳ xác minh nhận dạng hoặc kiểm tra nào có thể được thực hiện chống lại bạn.

5.7. YESBET88 có quyền từ chối đăng ký của bạn mà không tham khảo ý kiến của bạn hoặc chỉ định bất kỳ lý do gì.

5.8. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ cho đến khi chúng tôi chấp nhận đăng ký của bạn.

5.9. Bạn chỉ được phép mở MỘT (1) tài khoản cá cược với YESBET88. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn có nhiều tài khoản với, chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, coi tất cả các tài khoản mà bạn có là một tài khoản chung duy nhất, hủy (các) tài khoản bổ sung và / hoặc chấm dứt thỏa thuận này với bạn."

BẢO HỘ TÀI CHÍNH
6.1. YESBET88 giữ tiền của khách hàng tách biệt với quỹ của công ty. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã thực hiện các bước để bảo vệ các khoản tiền của khách hàng, bằng cách đảm bảo chúng được rào lại và không bị trộn lẫn với các khoản tiền trong bất kỳ tài khoản công ty nào khác mà chúng tôi nắm giữ. Trong trường hợp chúng tôi mất khả năng thanh toán, tiền của khách hàng trong các tài khoản dự trữ đó sẽ được bảo vệ và sẽ không rơi vào tay người thanh lý.

SỰ CHẤP NHẬN VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA KHOẢN CƯỢC
7.1. Tất cả các mục cược được thực hiện trên Trang web đều phải tuân theo các quy tắc trò chơi có liên quan áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi hoặc theo thỏa thuận này.

7.2. YESBET88 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi đánh máy (hoặc các lỗi khác do con người gây ra) nào ảnh hưởng đến việc tỉ lệ cược bị thiếu sót so với dự kiến. Trong trường hợp điều này xảy ra, YESBET88 có quyền hủy bỏ bất kỳ khoản cược nào bị ảnh hưởng.

7.3. Bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác trong thỏa thuận này, YESBET88 có quyền từ chối bất kỳ đặt cược nào mà không cần giải thích.

7.4. Chỉ các mục cược được thực hiện qua internet và / hoặc (các) thiết bị tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này mới được chấp nhận. Bất kỳ hình thức đặt cược nào khác (cho dù qua đường bưu điện, e-mail, fax hoặc hình thức khác) sẽ không được chấp nhận và những nơi nhận sẽ bị vô hiệu bất kể kết quả như thế nào. Cược chỉ có giá trị nếu tên Người Dùng và mật khẩu đã được nhập chính xác với đủ tiền hiện có trong tài khoản của Người chơi và đã nhận được xác nhận từ chúng tôi rằng đã nhận được mục cược. Mục cược sẽ được coi là hợp lệ khi một thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình.

7.5. Người chơi chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng tên, số tài khoản, tên Người Dùng hoặc mật khẩu của mình hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng bất kể giao dịch đó có được Người chơi cho phép hay không.

7.6. Người chơi hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết trong mục cược của mình là chính xác. Sau khi mục cược đã được đặt, các chi tiết được coi là cuối cùng và được xác nhận. Các chi tiết này không thể bị hủy bỏ, thu hồi hoặc thay đổi và sẽ được coi là bằng chứng kết luận về mục cược mà Người chơi đã đặt. "

7.7. Tất cả các mục cược được ghi lại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu lịch sử giao dịch của YESBET88 và là bằng chứng thuyết phục về tất cả các giao dịch cũng như thời gian thực hiện các giao dịch này.

7.8. Tất cả các mục cược sẽ được coi là hợp lệ và được YESBET88 chấp nhận khi xác nhận của các mục cược đó được hiển thị trong bảng sao kê lịch sử giao dịch của Người chơi.

7.9. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng tất cả các mức giá và tỷ lệ cược có thể thay đổi và chỉ được cố định tại thời điểm đặt cược.

7.10. Quyết định của YESBET88 là quyết định cuối cùng đối với bất kỳ mục cược nào cũng như các giao dịch liên quan với chúng.

7.11. Bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng phần mềm tạo số ngẫu nhiên (RNG) sẽ xác định việc xáo trộn và chia bài cũng như các sự kiện được tạo ngẫu nhiên khác được yêu cầu trong các trò chơi.

7.12. Bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng kết nối Internet WAP không ổn định một cách tuyệt đối. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mục cược nào đặt không thành công. Tất cả các mục cược đã được đặt sẽ dựa trên hồ sơ mục cược trong hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ mục cược nào bạn đã đặt, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng 24/7 của chúng tôi hoặc kiểm tra hồ sơ trên bảng sao kê tài khoản của bạn. "

TIỀN ĐẶT CƯỢC
8.1. Sẽ có một số tiền đặt cược tối thiểu được quy định. Số tiền là bao nhiêu phụ thuộc vào từng trò chơi hoặc sản phẩm cụ thể.

8.2. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các số mà Người chơi tin rằng họ đã nhập (hoặc hiển thị đồ họa của trò chơi mà họ đã chơi) và các số trong cơ sở dữ liệu do YESBET88 duy trì, các số trong cơ sở dữ liệu sẽ được coi là hợp lệ.

8.3. Việc tự động chơi trò chơi thông qua việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba và bất kỳ hình thức thao túng bất kỳ trò chơi nào hoặc bất kỳ dữ liệu tài khoản nào của Người chơi đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của Người chơi vi phạm, xóa tất cả các tài khoản liên quan, hủy bỏ và / hoặc tịch thu bất kỳ giải thưởng và tiền gửi còn thiếu nào cũng như truy tố dân sự / hình sự đối với Người chơi vi phạm.

8.4. Người chơi đồng ý rằng YESBET88 có toàn quyền và không hạn chế, dựa trên quyết định của riêng mình, chấm dứt tài khoản của Người chơi vì bất kỳ lý do gì, và không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, nếu Ban quản lý cho rằng việc Người chơi tham gia vào Trang web (hoặc trên bất kỳ nrò chơi nào được cung cấp trong đó) gây tổn hại đến các nguyên tắc mà Trang web được vận hành. Người chơi từ đây sẽ từ bỏ bất kỳ và tất cả các yêu cầu đối với YESBET88 khi xảy ra bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

8.5. Bằng cách đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, Người chơi thừa nhận rằng chúng ta không tuyệt đối tránh khỏi các lỗi liên quan đến phần mềm máy tính. Nếu Người chơi biết rằng Phần mềm có bất kỳ lỗi, trục trặc hoặc sự không hoàn chỉnh nào như vậy, Người chơi bị ràng buộc về mặt pháp lý để hạn chế lợi dụng bất kỳ lợi thế nào của Phần mềm. Hơn nữa, khi nhận thức được những lỗi, trục trặc hoặc không đầy đủ như vậy, Người chơi có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho YESBET88 bằng văn bản. Nếu Người chơi không thực hiện các cam kết theo điều khoản này, YESBET88 được quyền nhận bồi thường toàn bộ mọi chi phí, bao gồm cả chi phí sửa chữa Phần mềm có thể phát sinh do thiếu sót của Người chơi hoặc hành động lợi dụng các lỗi, trục trặc hoặc không hoàn chỉnh đó.

8.6. Bằng cách đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, Người chơi đồng ý rằng YESBET88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tổn nào do giả mạo, hoặc việc truy cập hoặc sử dụng trái phép Trang web hoặc tài khoản của Người chơi. Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ Người chơi nào nhằm truy cập trái phép vào hệ thống của Trang web hoặc tài khoản của Người chơi, để can thiệp vào các quy trình hoặc hiệu suất của Trang web hoặc trò chơi, hoặc cố ý làm hỏng hoặc phá hoại Trang web (hoặc trò chơi) sẽ bị truy tố dân sự và / hoặc hình sự và sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của Người chơi, tất cả các giải thưởng mà Người chơi đã và đang được hưởng cũng sẽ bị tước.

8.7. YESBET88 nỗ lực để đảm bảo việc bảo vệ đầy đủ cho tất cả Người chơi và các khoản cược của họ. Tuy nhiên, có những trường hợp bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu Người chơi bị ngắt kết nối khỏi Trang web một cách đột ngột do trời xui đất khiến, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do hành vi đó. Nếu Người chơi bị ngắt kết nối sau khi đặt cược và trước khi trò chơi được chơi, kết quả của trò chơi đó sẽ vẫn được hiển thị trên tài khoản Người chơi và mọi khoản tiền thắng hoặc thua được ghi lại tương ứng.

SẮP XẾP GIAO DỊCH VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN
9.1. Yesbet88 có quyền đóng tài khoản thành viên của Người Dùng và hoàn trả cho Người Dùng số dư khả dụng, tùy thuộc vào việc khấu trừ bất kỳ khoản phí rút tiền liên quan nào, theo quyết định tuyệt đối của Yesbet88 và không có nghĩa vụ nêu lý do hoặc thông báo trước.

9.2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản nợ mà bạn phải chịu với chúng tôi hoặc các bên liên kết của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ cố ý hủy bỏ, từ chối hoặc thu hồi bất kỳ khoản cược nào, và bạn sẽ trả cho chúng tôi bất kỳ và tất cả tổn thất do bạn hủy bỏ, từ chối hoặc thu hồi.

9.3. Đối với bất kỳ khoản thanh toán nào do bạn tạo ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện (hoặc đảm bảo việc thực hiện) bất kỳ khoản bồi hoàn nào và / hoặc từ chối việc giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy. Bạn sẽ phải hoàn trả cho YESBET88 đối với bất kỳ khoản bồi hoàn, từ chối thanh toán hoặc giữ lại tiền cũng như tất cả các tổn thất và chi phí mà YESBET88 phải gánh chịu do hậu quả của việc đó. Theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, YESBET888 có thể ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc thanh toán cho một số Người Dùng nhất định hoặc cho những Người Dùng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhất định.

9.4. Tất cả tiền thắng cược của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. YESBET88 sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản tiền hoặc tiền thắng cược nào được ghi có vào tài khoản do nhầm lẫn và chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các khoản tiền đó ngay tại thời điểm đó hoặc truy thu về thời điểm trước đó. Nếu tiền được ghi có vào tài khoản của bạn do nhầm lẫn, bạn có trách nhiệm thông báo cho YESBET88 ngay lập tức.

TIỀN THẮNG
10.1. Trước khi phát hành hoặc chấp thuận bất kỳ lệnh rút tiền nào, YESBET88 có quyền yêu cầu bất kỳ Người chơi nào cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết như thẻ căn cước, bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ ghi nợ, hộ chiếu, Giấy phép lái xe, bảng sao kê ngân hàng gần đây hoặc các tài liệu thích hợp khác nếu như YESBET88 thấy cần thiết. Nếu Người chơi không tuân thủ bất kỳ yêu cầu bảo mật nào, YESBET88 có quyền hủy bỏ bất kỳ khoản tiền thắng cược nào trong tài khoản của Người chơi.

10.2. Tiền thắng cược sẽ được tự động thêm vào tài khoản của Người chơi tương ứng nếu thấy thích hợp. Những cập nhật này về tài khoản của Người chơi không phải là “bằng chứng chiến thắng” và / hoặc có thể đề cập đến các khoản tiền đã được chuyển từ tài khoản của Người chơi. Nếu sau khi xem xét thủ công, có bằng chứng về gian lận hoặc sơ suất, YESBET88 có quyền hủy bỏ một số khoản tiền thắng cược và thực hiện hành động thích hợp đối với bất kỳ tài khoản của Người chơi nào.

10.3. Việc rút tiền từ tài khoản của Người chơi chỉ có thể được thực hiện trên cùng đơn vị tiền tệ đã nạp.

10.4. Tất cả các khoản phí ngân hàng mà YESBET88 phải chịu phát sinh liên quan đến bất kỳ giao dịch cá cược nào của bạn sẽ được Người chơi hoàn trả. YESBET88 có quyền khấu trừ và bù trừ số tiền nói trên từ tiền thắng cược phải trả cho Người chơi hoặc từ tài khoản của Người chơi tùy từng trường hợp.

10.5. Nếu Người chơi đã tự loại trừ (tham khảo “Cờ Bạc Có Trách Nhiệm Và Tự Loại Trừ), chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để trả lại bất kỳ số dư nào còn lại trong tài khoản của Người chơi.

10.6 Theo "Cờ Bạc Có Trách Nhiệm", số tiền tối đa được phép rút từ tiền thắng cược của một Người chơi là 25.000 USD hoặc 25.000.000 KRW mỗi tháng dương lịch.

TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG
11.1. Nếu Người chơi không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong khoảng thời gian liên tục là ba (3) tháng kể từ thời điểm đăng nhập lần cuối cùng, tài khoản đó sẽ được phân loại là một tài khoản không hoạt động.

11.2. Nếu tài khoản vẫn duy trì trạng thái không hoạt động trong một khoảng thời gian liên tục là ba (3) tháng kể từ thời điểm đăng nhập lần cuối, YESBET88 có quyền chuyển số tiền còn lại bên trong tài khoản đó như một khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện được đề cử và cho những mục đích chính đáng. Sau đó, tài khoản sẽ bị đóng.

11.3. Trước khi đóng tài khoản không hoạt động, YESBET88 sẽ sử dụng mọi phương thức hợp lý để liên hệ với Người chơi.

KHUYẾN MÃI VÀ THƯỞNG
12.1. Tất cả khuyến mãi và phần thưởng được dành cho Người chơi từ 18 tuổi trở lên. Tất cả khuyến mãi và thưởng đều chỉ dùng cho mục đích giải trí.

12.2. Tất cả khuyến mãi và phần thưởng được áp dụng CHỈ MỘT (1) tài khoản cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ e-mai, số điện thoại, số tài khoản thanh toán (ví dụ như tài khoản ngân hàng), địa chỉ IP, hoặc một máy tính dùng chung.

12.3. Sau khi tiền thưởng được nhận, nó sẽ được tự động ghi có vào tài khoản Người chơi, tài khoản này sau đó sẽ được đặt ở trạng thái “Khóa” để ngăn việc rút tiền trước khi hoàn thành các yêu cầu về đặt cược và số vòng cược như đã được nêu ra trong chương trình khuyến mãi. Sau khi hoàn thành các yêu cầu về đặt cược và số vòng cược, Người chơi có thể rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào đã được tích lũy..

12.4. Nếu Người chơi thua toàn bộ số tiền gửi và tiền thưởng liên quan hoặc chỉ còn ít hơn 1 USD trong tài khoản, mọi yêu cầu về đặt cược còn lại sẽ được miễn trừ.
12.4.1. Nếu một khoản tiền gửi khác được thực hiện trong khi tài khoản vẫn còn khoản tiền cộng với yêu cầu vòng cược còn lại, thì số vòng cược yêu cầu sẽ được miễn trừ nếu tổng số tiền trong tài khoản ít hơn số tiền đã gửi.
12.5. Bất kỳ mục cược hòa hoặc phân không thắng bại, cược đặt ở cả hai cửa (ví dụ: đặt cược cho cả Người chơi và nhà cái trong trò chơi live baccarat), các trò chơi bị vô hiệu hoặc bị hủy sẽ không được tính vào số tiền cược và vòng cược yêu cầu.

12.6. YESBET88 có quyền yêu cầu đủ bằng chứng về danh tính của Người chơi vào bất kỳ thời điểm nào. Những bằng chứng đó phải chứng minh một cách hợp pháp các thông tin cá nhân, chi tiết thanh toán và / hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào khác của Người chơi có thể được yêu cầu để vượt qua kiểm tra bảo mật liên quan.

12.7. Không nhân viên hoặc người thân của bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của YESBET88 có thể giữ tài khoản Người chơi tại bất kỳ thời điểm nào cũng như không được tận dụng bất kỳ ưu đãi hay khuyến mãi nào trên Trang web.

12.8. Tất cả tiền thắng cược phải tuân theo quy trình xác minh của YESBET88 trước khi thanh toán. Vì lợi ích của sự an toàn của cả YESBET88 và Người chơi, các khoản rút tiền số lượng lớn sẽ được chấp thuận và thanh toán theo giới hạn tối đa được xác định của ngân hàng trong vòng 5 đến 7 ngày làm việc.

12.9. Trong trường hợp Người chơi được xác định là đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng tiền thưởng hoặc khuyến mãi, gian lận hoặc thông đồng với các thành viên khác để gian lận, YESBET88, theo quyết định riêng của mình, có quyền chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút Người chơi khỏi bất kỳ phần thưởng hoặc khuyến mãi nào. Chúng tôi cũng có quyền thu phí quản lý đối với Người chơi số tiền lên đến bằng giá trị thưởng nạp tiền để trang trải chi phí quản lý. Sự lạm dụng đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:

(i) các kiểu đặt cược không thường xuyên để đáp ứng các yêu cầu đặt cược hoặc bỏ qua các ưu tiên của hệ thống.

(ii) sử dụng nhiều tài khoản, với tư cách cá nhân hoặc thông đồng với những Người chơi tham gia khác.

(iii) đặt cược rủi ro thấp (nghĩa là lợi nhuận được đảm bảo bất kể kết quả như thế nào).

12.10. YESBET88 có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc hủy bỏ tiền thưởng hoặc khuyến mãi và / hoặc các điều khoản và điều kiện cụ thể điều chỉnh tiền thưởng hoặc khuyến mãi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cũng như không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Người chơi hoặc bất kỳ bên nào khác.

12.11. YESBET88 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào xảy ra do các trường hợp không lường trước được, các tình huống không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và những lỗi kỹ thuật liên quan đến tiền thưởng và khuyến mãi.

CHẤM DỨT, ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ TỊCH THU
13.1. YESBET88 bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, (i) vô hiệu bất kỳ khoản tiền thắng cược nào và mất bất kỳ số dư nào trong tài khoản cá cược của bạn; (ii) đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn; (iii) chấm dứt các Điều Khoản và Điều Kiện này với bạn; và / hoặc (iv) tạm dừng việc cung cấp Dịch vụ cho bạn và / hoặc (v) thu giữ tất cả số tiền trong tài khoản Người chơi của bạn và để tịch thu bất kỳ khoản rút tiền nào có thể đang chờ xử lý trong trường hợp chúng tôi xác định một cách hợp lý rằng:

a. Chúng tôi xác định rằng bạn có nhiều tài khoản với chúng tôi

b. Bạn vi phạm điểm này, điều khoản của Dịch vụ và bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này

c. Chúng tôi biết rằng bạn đã chơi tại bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ trò chơi trực tuyến nào và bị nghi ngờ là gian lận, thông đồng (bao gồm cả liên quan đến khoản bồi hoàn) hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc không phù hợp

d. Bạn là một nhân viên cũ và / hoặc họ hàng của một nhân viên cũ của YESBET88 (và bất kỳ tổ chức nào có liên kết hoặc liên quan đến YESBET88) mà công việc đó đã ngừng hoạt động cách đây chưa đầy sáu (6) tháng.

e. Thông tin đăng ký của bạn không chính xác hoặc gây hiểu lầm.

f. Bạn không cung cấp được thông tin nhận dạng được yêu cầu.

g. Bạn không đủ tuổi hợp pháp (bạn phải từ 18 tuổi trở lên hoặc trên tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán của bạn, tùy theo mức nào lớn hơn).

h. Bạn đã "" bồi hoàn "" hoặc gây ra "" khoản bồi hoàn "" chống lại chúng tôi hoặc từ chối bất kỳ giao dịch mua hoặc tiền gửi nào mà bạn đã thực hiện vào tài khoản của mình.

i. Bạn đã cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình, dù cố ý hay vô ý.

j. Bạn đang gửi tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép khác.

k. Bạn không tiết lộ rằng bạn đang sinh sống và cư trú tại Hồng Kông, Ma Cao, Philippines, Singapore, Đài Loan hoặc Hoa Kỳ.

l. Chúng tôi xác định rằng bạn đã ngụy trang, can thiệp hoặc thực hiện các bước để ngụy trang hoặc can thiệp vào địa chỉ IP trên bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi.

m. Chúng tôi nghi ngờ tài khoản của bạn có liên quan đến hoạt động gian lận hoặc không trung thực.

n. Chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã, hoặc thông đồng với những người khác, đã hành động nhằm lừa đảo YESBET88.

o. Bạn có bất kỳ hình thức nào khác được ngụy trang, che giấu, hoặc cố gắng ngụy trang hoặc che giấu, danh tính thực sự của bạn hoặc thẩm quyền đặt cược.

p. Bạn đã tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa virus, bị hỏng hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và / hoặc Trang web.

q. Bạn đã đăng tải hoặc truyền bá đến Trang web và / hoặc tới (các) thiết bị hoặc cho bất kỳ Người Dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiếm nhã, kích động, phân biệt chủng tộc (hoặc dân tộc), khiêu dâm, tài liệu tục tĩu, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ bị coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào khác; hoặc là

r. Bạn đã bắt đầu và / hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, truyền đơn hoặc đăng tải / truyền bá “thư rác”, “thư spam” hoặc bất kỳ sự phổ biến hàng loạt không mong muốn nào về e-mail chống lại YESBET88.


13.2. Nếu các Dịch vụ bị tạm ngưng và / hoặc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa theo các điều khoản ở đây, Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và / hoặc tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại sau khi các cải chính cần thiết (nếu có khả năng cải chính) đã được bạn thực hiện và việc cải chính đó đã được xác minh với sự hài lòng của chúng tôi.

13.3. YESBET88 giữ quyền đối với việc cấp, duy trì và đóng tài khoản Người Dùng. Quyết định của Ban quản lý YESBET88 liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của tài khoản, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web của bạn, là quyết định cuối cùng và sẽ không thể xem xét hoặc kháng nghị. Do đó, chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo hợp lý cho bạn trước khi làm như vậy trừ khi hoàn cảnh pháp lý và thực tế bắt buộc rằng chúng tôi không thể làm như vậy.

13.4. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, YESBET88 có quyền báo cáo bạn với chính quyền liên bang hoặc địa phương mà không cần thông báo trước hoặc giải thích nếu các hoạt động của bạn liên quan đến hành vi tội phạm hoặc đáng ngờ.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
14.1. Sự bảo đảm từ bạn đối với với chúng tôi

Bạn sẽ giữ cho Ban quản lý của YESBET88 cũng như các nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, người cấp phép, nhà phân phối, nhà bán buôn, cha mẹ, chi nhánh, công ty con, nhà quảng cáo, nhà quảng bá hoặc các cơ quan khác, đối tác truyền thông, đại lý và nhà cung cấp của Yesbet88 vô hại và không thể chịu trách nhiệm ngay lập tức theo yêu cầu và sẽ bồi thường đầy đủ cho bất kỳ hoặc tất cả các bên này khỏi bất kỳ và / hoặc tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí pháp lý) có thể phát sinh, bao gồm cả những khoản từ bất kỳ bên thứ ba nào.

14.2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ Người chơi nào về bất kỳ mất mát nào về nội dung hoặc tài liệu được tải lên hoặc truyền qua trò chơi. Bằng cách đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện này, Người chơi xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm dừng hoặc sự gián đoạn của trò chơi.

14.3. YESBET88 cam kết đưa ra các giải pháp tranh chấp công bằng và kịp thời và giải quyết tranh chấp mà không có chi phí hoặc gánh nặng quá đáng, bằng cách nắm giữ hồ sơ cá cược và giao dịch chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính của mình. Các hồ sơ này được lưu trữ trong thời hạn năm (5) năm kể từ ngày thực hiện giao dịch và cơ quan giải quyết tranh chấp có thể truy cập khi có yêu cầu.

14.4. Liên kết đến các trang bên ngoài - Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được duy trì bởi YESBET88. Các liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và YESBET88 không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, hiện tại hoặc được duy trì, kiểm duyệt.

14.4.1. YESBET88 không chịu trách nhiệm cũng như không có nghĩa vụ pháp lý về việc đã không cung cấp hoặc xem xét, không phê duyệt hoặc xác nhận và không đại diện hoặc bảo đảm đối với nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web bên ngoài cũng như bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch vụ nào có thể được quảng cáo, bán, hoặc khả dụng trên các trang web đó.

14.4.2. YESBET88 sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng, sai phạm, sơ suất hoặc theo cách khác, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên Trang web.

14.5. Liên kết đến Trang web - Bạn không được liên kết hoặc tạo bất kỳ liên kết, deep link hoặc liên kết inline đến bất kỳ phần nào của Trang web, Dịch vụ hoặc đóng khung thông tin.


14.6. Không từ bỏ - Việc YESBET88 không thực thi bất kỳ quy định nào (ở bất kỳ lúc nào) trong đây sẽ không được hiểu hoặc được coi là sự từ bỏ các quyền của YESBET88 dưới đây hoặc theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Điều Khoản và Điều Kiện này, hoặc làm phương hại đến quyền của YESBET88 trong việc thực hiện thêm các hành động khác.

14.7. Tính hiệu lực từng phần - Nếu một điều khoản của thỏa thuận này hoặc trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi trong khu vực tài phán đó của bất kỳ điều khoản nào khác trong đây hoặc hiệu lực hoặc khả năng thực thi ở các khu vực tài phán khác của điều đó hoặc bất kỳ khu vực nào khác điều khoản của hợp đồng này.

14.8. Quyền của bên thứ ba - Không có nội dung nào trong thỏa thuận này sẽ tạo ra hoặc trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào khác có lợi cho bất kỳ bên thứ ba nào không thuộc Thỏa thuận này.

14.9. Mối quan hệ với chúng tôi - Không có nội dung nào trong thỏa thuận này sẽ tạo ra hoặc được coi là tạo ra mối quan hệ đối tác, đại lý, thỏa thuận ủy thác, mối quan hệ ủy thác hoặc tham gia liên doanh giữa YESBET88 và bạn.

14.10. Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này sẽ là phiên bản có hiệu lực hơntrong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bất kỳ phiên bản đã dịch nào của thỏa thuận này.

CHỐNG RỬA TIỀN (AML)

15.1 Nếu Người Dùng biết bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến bất kỳ trò chơi nào được cung cấp trên Trang web, Người Dùng phải báo cáo điều này ngay lập tức cho Yesbet88.
15.2 Yesbet88 có thể đình chỉ, chặn hoặc đóng tài khoản của Người Dùng và giữ lại các khoản tiền trong đó nếu bị phát hiện nghi ngờ về bất kỳ hoạt động rửa tiền nào, theo Đạo Luật Phòng Chống Rửa Tiền.
15.3 Mọi nghi ngờ về rửa tiền diễn ra thông qua Trang web sẽ được báo cáo cho cơ quan chức năng để điều tra thêm. Bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong tài khoản của Người Dùng thuộc đối tượng điều tra có thể bị Yesbet88 phong tỏa hoặc tịch thu cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra giải pháp về vấn đề này.

TIẾP THỊ LIÊN KẾT

16.1 Đại lý của Yesbet88 phải được đăng ký hợp lệ trên chương trình đại lý của Yesbet88 để được thanh toán.

16.2 Bằng cách giới thiệu khách hàng (Người chơi) đến Yesbet88, các chi nhánh đồng ý với các điều khoản do Yesbet88 đưa ra, chương trình tiếp thị của Yesbet88 liên quan đến các yêu cầu thanh toán tối thiểu và / hoặc sự hợp tác trung thực giữa các bên.

16.3 Hoa hồng đại lý sẽ chỉ được thanh toán khi các chi nhánh đáp ứng các yêu cầu tối thiểu do Yesbet88 đưa ra và Ban quản lý Yesbet88 có quyền sửa đổi các yêu cầu đó theo thời gian. Yêu cầu mặc định để được thanh toán là 5 người mới gửi tiền lần đầu mỗi tháng.

16.4 Các khoản thanh toán cho đơn vị tiếp thị liên kết sẽ chấm dứt khi chấm dứt thỏa thuận chung giữa các bên và / hoặc khi Yesbet88 nhận thấy rằng đơn vị tiếp thị liên kết không còn quảng cáo Yesbet88 trên các kênh của mình.16.5 Yesbet88 bảo lưu quyền ra quyết định cuối cùng.

CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀO LÚC: 01/06/2021 (19h00, GMT +8)

 

Số điện thoại hỗ trợ trên trang Liên Hệ Với Chúng Tôi

 

Không có số điện thoại

casino-girl

Vì sao Yesbet88 là nhà cái cá cược uy tín?

Khuyến Mãi Khủng

Nhiều chương trình thưởng hấp dẫn

Thanh toán nhanh

Không phải chờ đợi quá lâu khi nạp rút tiền

Game độc quyền

Những trò chơi được tuyển chọn từ các nhà cung cấp hàng đầu

An toàn và bảo mật

Bản quyền từ Curacao

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi luôn quan tâm đến trải nghiệm của bạn

Hỗ trợ 24/7

Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn

Đơn giản, bạn khó có thể tìm được nơi nào tốt hơn chúng tôi

Tạo tài khoản Yesbet88 ngay!